یه نفر(!) با زنش میرن پیک نیک

زن: بشینیم زیر اون درخت

مرد میگه نه! همین وسط جاده امن‌تره! زود پتو رو بنداز! ـ

زن: آخه اینجا ماشین میزنه بهمون!ـ

ولی مرده با اصرار وسط جاده پتو رو پهن می‌کنه و می‌شینند وسط جاده! ـ

بعد از مدتی یه کامیون میاد طرفشون هر چی بوق میزنه،

اونا از جاشون تکان نمیخورن، کامیونه هم فرمونو میپیچونه میره تو درخت.

مرد به زنش میگه: دیدی گفتم وسط جاده امن‌تر!

اگه زیر اون درخت بودیم الان هر دومون مرده بودیم!!!